Wykład 1 – 2.10.2017 r.

Wykład 2 – 27.11.2017 r.

Wykład 3 – 22.01.2018 r.

Wykład 4 – 29.01.2018 r.

Wykład 5 – 26.02.2018 r.

Wykład 6 – 26.03.2018 r.

Wykład 7 – 16.04.2018 r.

Wykład 8 – 23.04.2018 r.

Wykład 9 – 18.06.2018 r.

LSB - Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej - ks. dr Mariusz Szmajdziński
LSB - Dzieje Apostolskie (1-9) – o.dr hab.Waldemar Linke CP