Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

Wykład 1 – 26 X 2015 r.

Wykład 2 – 9 XI 2015 r.

Wykład 3 – 11 I 2016 r.

Wykład 4 – 8 II 2016 r.

Wykład 5 – 14 III 2016 r.

Wykład 6 – 11 IV 2016 r.

Wykład 7 – 9 V 2016 r.

Wykład 8 – 30 V 2016 r.

LSB - Księgi Mądrościowe Starego Testamentu - ks. dr Leszek Rasztawicki
LSB – Prorocy biblijni VII w. przed Chrystusem - ks. dr Piotr Klimek