Wykład 1 – 16.10.2017 r.

Wykład 2 – 20.11.2017 r.

Wykład 3 – 18.12.2017 r.

Wykład 4 – 15.01.2018 r.

Wykład 5 – 19.02.2018 r.

Wykład 6 – 19.03.2018 r.

Wykład 7 – 9.04.2018 r.

Wykład 8 – 21.05.2018 r.

Wykład 9 – 25.06.2018 r.

LSB - Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp) - ks.dr Leszek Rasztawicki
Spotkania ze Słowem Bożym 2017/18