Dnia 11 marca 2016 r odbyło się posiedzenie Zarządu BSB, na którym:

1/ uchwałą nr 5/2016 przyjęto nowego członka do Bractwa

2/ podjęto decyzję o nie podejmowaniu działalności gospodarczej w ramach BSB

3/ omówiono propozycje zmian w statucie BSB

4/ wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Zarządu na 5.04.2016 r i Walnego Zebrania na 10.05.2016 r.

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkiego Postu | od 13 do 19 marca 2016 r. – Sławomir Komorowski
Nabożeństwo Słowa Bożego