Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań VI Tygodnia Zwykłego.

Autorami komentarzy są Państwo Anna i Tomasz Twardziłowscy.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

Wielkopostne spotkania ze Słowem Bożym
LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 16.02.2015 r. o godz. 19.30