Czym jest intertekstualizm? I czy warto o nim mówić w kontekście Pisma Świętego? Warto – takie jest moje zdanie, do którego postaram się Państwa przekonać na przykładzie porównania kilku fragmentów z Księgi Mądrości i Listu do Rzymian. Dwóch ksiąg biblijnych, które przy pierwszej lekturze, wydawałoby się, nie posiadają zbyt wielu elementów wspólnych.

Pełny tekst artykułu:


Intertekstualizm, M. Krawczyk

 

Notka biograficzna
Mateusz Krawczyk

Doktorant III roku biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca doktorska pisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego. Pola zainteresowania w pracy badawczej: eschatologia w listach pawłowych, Księga Mądrości, List do Rzymian, hipertekstualizm. W latach 2009-2014 studiował Edukację Medialną i Dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym UKSW (semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 w ramach programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii). W czerwcu 2009 r. obronił pracę magisterską pt. Paruzja Chrystusa w 1 Tes 4,13-5,11 oraz 2 Tes 1,3-2,12 pisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego. Od marca 2015 r. członek Society of Biblical Literature (Student Member). Od września 2016 r. autor audycji Bractwa Słowa Bożego i Radia Warszawa pt.: „Biblia pod Lupą”. Członek chóru UKSW, śpiewa w basach.

Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba | Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.
Biblia pod lupą, 9 września 2017 r.