W dniach 22-25 października 2018 r. w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie subregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej (CBF). Na Zgromadzenie przybyli delegaci z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Niemiec, Rosji, Rumunii (w tym z mniejszościowego węgiersko-języcznego regionu Siedmiogrodu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii. Bractwo Słowa Bożego reprezentował Kanclerz Bractwa. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy CBF, prezentacje działań w zakresie propagowania Słowa Bożego przez przybyłych członków CBF, wymiana doświadczeń oraz prace nad planami działania na przyszłość.

W związku z końcem kadencji dotychczasowego koordynatora oraz niektórych członków komitetu wykonawczego subregionu przeprowadzono wybory nowych władz subregionu Europy Środkowej. Na nowego koordynatora subregionu wybrany został przedstawiciel Konferencji Episkopatu Rumunii. Miło nam donieść, że do nowego komitetu subregionu wybrany został jednogłośnie wice-kanclerz Bractwa Słowa Bożego, o. Waldemar Linke, CP. W pięcio-osobowym komitecie znalazło się ogółem trzech Polaków: poza o. Waldemarem jeszcze ks. Dariusz Pilak, SVD (przebywający na misji w Moskwie) oraz ks. Marcin Zieliński (który zgodził się kontynuować swą misję).

Przebieg Zgromadzenia oraz dyskusje formalne i nieformalne wykazały, że Bractwo Słowa Bożego ma wiele ze swych pozytywnych i negatywnych doświadczeń do podzielenia się z innymi członkami CBF a także może wiele skorzystać z doświadczenia innych.

Komentarze do czytań - XXXI tydzień zwykły | od 4 do 10 października 2018 r. - ks. Błażej Węgrzyn
Komentarze do czytań - XXXII tydzień zwykły | od 11 do 17 listopada 2018 r. - Teresa Pieczyńska