„Idźcie i głoście” to hasło duszpasterskie Kościoła katolickiego w Polsce na rok liturgiczny 2016/2017. Nawiązuje ono do nauczania papieża Franciszka, który wzywa do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego, do stawania się uczniami-misjonarzami. Włączając się w ten program duszpasterski, chcemy na naszej stronie internetowej publikować świadectwa osób, które w przestrzeni publicznej głoszą Słowo Boże oraz podejmują związaną z tym służbę. Zapraszamy do lektury  pierwszego z nich autorstwa Miry Majdan.