Wezwanie Jezusa skierowane do uczniów: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,5) jest wciąż aktualne w życiu Kościoła i w nauczaniu jego duszpasterzy. Jesteśmy wezwani do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego, do stawania się uczniami-misjonarzami, którzy ponownie wyjaśnią orędzie Chrystusa, bowiem wielu o nim zapomniało lub nie zna go wcale. Głoszenie słowa Bożego we własnym środowisku, jak i w świecie, jest zadaniem każdego ochrzczonego. W niniejszym cyklu będziemy publikować świadectwa, rozważania biblijne ludzi, którzy w przestrzeni publicznej głoszą słowo Boże i podejmują związaną z tym służbę. Zapraszamy do lektury  pierwszego z nich autorstwa Miry Majdan.

Idźcie i głoście: Świat nie kończy się na nas | Mira Majdan