Czekamy na wakacje, by w tym czasie zrobić wszystko, na co nie mamy czasu w innych okresach roku. Chcemy wtedy więcej przebywać z bliskimi, zwiedzić miejsca, o których marzyliśmy, wypoczywać aktywnie, przeczytać interesujące nas książki. Jeśli jeszcze do tego w naszych planach znajdzie się, by mieć więcej czasu na modlitwę i refleksje, tworzy się łamigłówka nie do rozwiązania. Warsztaty Biblijne to czas, w którym nie uda się z całą pewnością załatwić wszystkiego, ale na wiele spraw z listy odłożonych może się znaleźć czas.

Warsztaty Biblijne otwarte są na osoby w różnym wieku, także na rodziny z dziećmi (małymi lub starszymi). Impreza ta jest organizowana w różnych atrakcyjnych miejscach Polski, pozwala więc na ciekawe wycieczki autokarowe lub piesze. Jest jednak głównie czasem czytania Pisma Świętego, zapoznawania się z różnymi tematami na styku teologii i życia chrześcijańskiego oraz modlitwy opartej o teksty z Biblii.


Warsztaty Biblijne 2017

„Czy rozumiesz, co czytasz?” – zapytał.
A tamten odpowiedział: „Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?”
(Dz 8,30b-31a)

Od ponad dwudziestu lat, co roku w okresie wakacyjnym (9-19.08), spotykają się pochodzące z całego kraju osoby, które na co dzień czytają lub pragną czytać Pismo Święte i poszukują okazji do zdobycia wiedzy oraz umiejętności, które w tym mogą im pomóc. Spotkania te noszą od samego początku swego istnienia nazwę Warsztatów Biblijnych. Ich głównym celem jest pomoc każdemu, kto tego pragnie, niezależnie od poziomu edukacji i formacji religijnej, w czytaniu Pisma Świętego jako słowa Boga skierowanego do Kościoła i do każdego człowieka (lectio divina). Organizacją Warsztatów Biblijnych zajmują się zakonnicy ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów) wspierani przez zaangażowanych i kompetentnych wolontariuszy.

Warsztaty Biblijne to dziesięciodniowy czas poświęcony na udział w wykładach i zajęciach warsztatowych, modlitwę liturgiczną (codzienna Msza Święta, elementy Liturgii Godzin) i osobistą (nabożeństwa i czas na osobistą medytację). Odbywają się zawsze w okolicach atrakcyjnych turystycznie, więc bogaty i interesujący jest program wycieczek i imprez turystycznych, które pozwalają czas wysiłku duchowego i intelektualnego połączyć z czynnym wypoczynkiem i poznawaniem ciekawych miejsc w naszym kraju. Wspólna modlitwa, zdobywanie wiedzy i zwiedzanie tworzą silne i oparte na przyjacielskim współdziałaniu relacje między uczestnikami, którzy niejednokrotnie powracają w kolejnych latach na Warsztaty także dlatego, że mogą spotkać przyjaciół i znajomych. Więzi te przenoszą się często na czas pomiędzy Warsztatami. Innym rysem wyróżniającym te spotkania jest udział małżeństw i całych rodzin (młodszym dzieciom zapewnia się na czas konferencji opiekę i zajęcia).

Każda edycja Warsztatów ma swój własny temat, który pozwala na stworzenie zamkniętego programu. W ten sposób każdy, kto włącza się w ten cykl spotkań, może przeżyć je z pełnym zrozumieniem i otrzymać kompletną informację w określonym zakresie.

Najbliższa edycja Warsztatów Biblijnych (9-19.08.2017) odbędzie się w Wadowicach, przy sanktuarium św. Józefa (karmelici) i będzie poświęcona tematowi „Kościół: instytucja, wspólnota, komunia”. W trakcie Warsztatów będziemy zwiedzać Beskid Mały i Pogórze Wielickie.

Co dać Ci mogą Warsztaty Biblijne?

  • głębsze zrozumienie tekstu Pisma Świętego,
  • lepszą znajomość metod interpretacji tekstu biblijnego,
  • okazję i wzór modlitewnego przestawania ze Słowem Bożym.

„Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma: ”

(Dz 8,30-32a)

Zgłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej irena.lojek@wp.pl lub pod numer telefonu (+48) 509 807 954.