W Klasztorze Ojców Pasjonistów (Warszawa, ul. Zamieniecka 21) raz w miesiącu (w jedną z sobót, od 10:00 do 15:00) od października do czerwca odbywają się dni skupienia pod nazwą „Spotkania ze Słowem Bożym”. Są to całodzienne ćwiczenia duchowe, w których przeplatają się elementy formacji intelektualnej i religijnej. Prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w dziedzinie duchowego czytania Pisma Świętego (lectio divina).

W codziennej krzątaninie, zajęci codziennymi sprawami, mający ciągle coś do zrobienia, nie potrafimy wyłączyć się i skupić tylko na jednym. O wiele częściej przypominamy troszczącą się o wiele Martę, niż Marię siedzącą w zasłuchaniu u stóp Pana (por. Łk 10,41-42). Chcielibyśmy zagłębiać się w Pismo Święte, ale ciągle coś, jak balon przywiązany do nurkującego pływaka, wyciąga nas na powierzchnię. Dlatego pewną szansę na znalezienie sprzyjających warunków dają dni, które można spędzić w ciszy domu zakonnego, w oderwaniu od trosk domowych, w pobliżu cichej i sprzyjającej skupieniu kaplicy. Spotkania składają się z konferencji, podczas których prowadzący daje przykład, jak analizować tekst biblijny, nabożeństw (adoracja, czas na medytację, paraliturgia) i aktów liturgicznych (Liturgia Godzin, Eucharystia). Rozmaitość form modlitwy i pracy idzie w parze z jednością tematu każdego ze spotkań oraz z odniesieniami do jakiegoś jednego, dłuższego tekstu, z którym dobrze jest się zapoznać przed spotkaniem.

Tematy tych spotkań są zależne od propozycji poszczególnych prowadzących. Ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bractwa. Osoby, które wyrażą takie życzenie, mogą otrzymywać w formie SMS informację przypominającą o terminie spotkania.


 
Spotkania ze Słowem Bożym 2019/2020

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca, w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie (mapa) w godz.10-14

Temat przewodni: Stworzenie, proch i władca: człowiek w Biblii

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke, Maciej Szulim

Terminy spotkań:

12.10.2019 Jedność czy konglomerat części?
16.11.2019 Stworzenie, ewolucja czy autokreacja?
21.12.2019 Ciało i cielesność
25.01.2020 Dusza, duch czy psychika?
22.02.2020 Instynkty i emocje
21.03.2020 Umysł i myśl
18.04.2020 Wola wolna czy Boża?
23.05.2020 Człowiek wobec drugiego
20.06.2020 Człowiek a społeczność

Nowy plan spotkań:

10.00 rozpoczęcie (modlitwa)
10.15-11.15 wykład I
11.00-11.15 przerwa
11.15-12.15 wykład II
12.15-12.30 przerwa
12.30-13.00 medytacja
13.00 Msza Święta

Spotkania są realizowane w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego przy UKSW. Wstęp wolny. Zapraszamy.