W Klasztorze Ojców Pasjonistów (Warszawa, ul. Zamieniecka 21) raz w miesiącu (w jedną z sobót, od 10:00 do 15:00) od października do czerwca odbywają się dni skupienia pod nazwą „Spotkania ze Słowem Bożym”. Są to całodzienne ćwiczenia duchowe, w których przeplatają się elementy formacji intelektualnej i religijnej. Prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w dziedzinie duchowego czytania Pisma Świętego (lectio divina).

W codziennej krzątaninie, zajęci codziennymi sprawami, mający ciągle coś do zrobienia, nie potrafimy wyłączyć się i skupić tylko na jednym. O wiele częściej przypominamy troszczącą się o wiele Martę, niż Marię siedzącą w zasłuchaniu u stóp Pana (por. Łk 10,41-42). Chcielibyśmy zagłębiać się w Pismo Święte, ale ciągle coś, jak balon przywiązany do nurkującego pływaka, wyciąga nas na powierzchnię. Dlatego pewną szansę na znalezienie sprzyjających warunków dają dni, które można spędzić w ciszy domu zakonnego, w oderwaniu od trosk domowych, w pobliżu cichej i sprzyjającej skupieniu kaplicy. Spotkania składają się z konferencji, podczas których prowadzący daje przykład, jak analizować tekst biblijny, nabożeństw (adoracja, czas na medytację, paraliturgia) i aktów liturgicznych (Liturgia Godzin, Eucharystia). Rozmaitość form modlitwy i pracy idzie w parze z jednością tematu każdego ze spotkań oraz z odniesieniami do jakiegoś jednego, dłuższego tekstu, z którym dobrze jest się zapoznać przed spotkaniem.

Tematy tych spotkań są zależne od propozycji poszczególnych prowadzących. Ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bractwa. Osoby, które wyrażą takie życzenie, mogą otrzymywać w formie SMS informację przypominającą o terminie spotkania.


 

Spotkania ze Słowem Bożym 2017/2018

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca,
w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie (mapa)
w godz.10-15

Temat przewodni: Człowiek do wspólnoty

Prowadzący: o.dr hab. Waldemar Linke, Mateusz Krawczyk

28.10.17 Pierwsza wspólnota (Rdz)
18.11.17 Wspólnota wygnania (Wj)
09.12.17 Wspólnota ziemi (Sdz)
27.01.18 Wspólnota pieśni (Ps)
24.02.18 Wspólnota wokół Jezusa na ziemi (Mk, Mt, Łk)
17.03.18 Wspólnota napełniona Duchem (Dz)
28.04.18 Wspólnota miłości (J i 1 J)
26.05.18 Wspólnota wiary (Listy św. Pawła)
23.06.18 Wspólnota eschatologiczna – teraźniejsza (Ap)

Plan dnia:

10.00-10.45 – msza św.
10.50-12.20 – wykład I
przerwa – 20 min.(kawa, herbata, itp.)
12.40-14.10 – wykład II
przerwa – 10 min. (dyskusja/pytania)
14.20-15.00 – adoracja w ciszy
15.00 – akt strzelisty: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła….

Zakończenie

Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1v_K1_GJi8J0Nu8XO_34nCG3R0n4vnnUT

Spotkania są realizowane w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego przy UKSW. Wstęp wolny.  Zapraszamy.