W Klasztorze Ojców Pasjonistów (Warszawa, ul. Zamieniecka 21) raz w miesiącu (w jedną z sobót, od 10:00 do 15:00) od października do czerwca odbywają się dni skupienia pod nazwą „Spotkania ze Słowem Bożym”. Są to całodzienne ćwiczenia duchowe, w których przeplatają się elementy formacji intelektualnej i religijnej. Prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w dziedzinie duchowego czytania Pisma Świętego (lectio divina).

W codziennej krzątaninie, zajęci codziennymi sprawami, mający ciągle coś do zrobienia, nie potrafimy wyłączyć się i skupić tylko na jednym. O wiele częściej przypominamy troszczącą się o wiele Martę, niż Marię siedzącą w zasłuchaniu u stóp Pana (por. Łk 10,41-42). Chcielibyśmy zagłębiać się w Pismo Święte, ale ciągle coś, jak balon przywiązany do nurkującego pływaka, wyciąga nas na powierzchnię. Dlatego pewną szansę na znalezienie sprzyjających warunków dają dni, które można spędzić w ciszy domu zakonnego, w oderwaniu od trosk domowych, w pobliżu cichej i sprzyjającej skupieniu kaplicy. Spotkania składają się z konferencji, podczas których prowadzący daje przykład, jak analizować tekst biblijny, nabożeństw (adoracja, czas na medytację, paraliturgia) i aktów liturgicznych (Liturgia Godzin, Eucharystia). Rozmaitość form modlitwy i pracy idzie w parze z jednością tematu każdego ze spotkań oraz z odniesieniami do jakiegoś jednego, dłuższego tekstu, z którym dobrze jest się zapoznać przed spotkaniem.

Tematy tych spotkań są zależne od propozycji poszczególnych prowadzących. Ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bractwa. Osoby, które wyrażą takie życzenie, mogą otrzymywać w formie SMS informację przypominającą o terminie spotkania.


 

Spotkania ze Słowem Bożym 2018/2019

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca,
w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie (mapa)
w godz.10-15

Temat przewodni: Kraina cieni czy raj? Czym jest życie wieczne?

Prowadzący: o.dr hab. Waldemar Linke, Maciej Szulim

27.10.18 Śmierć. Jak to przeżyć?
17.11.18 Dusza czy tchnienie?
15.12.18 Sąd nad człowiekiem
19.01.19 Dzień sądu
16.02.19 Czy czyściec jest biblijny?
30.03.19 Co wiemy o piekle?
13.04.19 Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
25.05.19 Zmartwychwstanie ciał
22.06.19 Świat, który ma nadejść

Plan dnia:

10.00-10.45 – msza św.
10.50-12.20 – wykład I
przerwa – 20 min.(kawa, herbata, itp.)
12.40-14.10 – wykład II
przerwa – 10 min. (dyskusja/pytania)
14.20-15.00 – adoracja w ciszy / medytacja nad Słowem Bożym
15.00 – akt strzelisty: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła….

Zakończenie

Spotkania są realizowane w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego przy UKSW. Wstęp wolny.  Zapraszamy.