W Klasztorze Ojców Pasjonistów (Warszawa, ul. Zamieniecka 21) raz w miesiącu (w jedną z sobót, od 10:00 do 15:00) od października do czerwca odbywają się dni skupienia pod nazwą „Spotkania ze Słowem Bożym”. Są to całodzienne ćwiczenia duchowe, w których przeplatają się elementy formacji intelektualnej i religijnej. Prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w dziedzinie duchowego czytania Pisma Świętego (lectio divina).

W codziennej krzątaninie, zajęci codziennymi sprawami, mający ciągle coś do zrobienia, nie potrafimy wyłączyć się i skupić tylko na jednym. O wiele częściej przypominamy troszczącą się o wiele Martę, niż Marię siedzącą w zasłuchaniu u stóp Pana (por. Łk 10,41-42). Chcielibyśmy zagłębiać się w Pismo Święte, ale ciągle coś, jak balon przywiązany do nurkującego pływaka, wyciąga nas na powierzchnię. Dlatego pewną szansę na znalezienie sprzyjających warunków dają dni, które można spędzić w ciszy domu zakonnego, w oderwaniu od trosk domowych, w pobliżu cichej i sprzyjającej skupieniu kaplicy. Spotkania składają się z konferencji, podczas których prowadzący daje przykład, jak analizować tekst biblijny, nabożeństw (adoracja, czas na medytację, paraliturgia) i aktów liturgicznych (Liturgia Godzin, Eucharystia). Rozmaitość form modlitwy i pracy idzie w parze z jednością tematu każdego ze spotkań oraz z odniesieniami do jakiegoś jednego, dłuższego tekstu, z którym dobrze jest się zapoznać przed spotkaniem.

Tematy tych spotkań są zależne od propozycji poszczególnych prowadzących. Ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bractwa wraz z informacją o zasadach zapisywania się. Wcześniejsze zgłoszenie jest konieczne ze względu na ograniczoną pojemność pomieszczeń i konieczność przygotowania posiłku. Osoby, które wyrażą takie życzenie, mogą otrzymywać informacje w formie SMS.


 

Spotkania ze Słowem Bożym  w roku 2016/2017

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca,
w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie (mapa)
w godz. od 10 do 15

Temat przewodni: Duch Jezusa – Duch Święty

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke

 

22.10.16   Duch Pana wylany na wszystkich (Jl 3)
26.11.16   Ezechiel o Duchu Boga (36,25-27; 37,3-10; 39,29)
31.12.16   Mądrość i Duch (Mdr 7,22-8,1)
28.01.17   Duch i poczęcie Jezusa
18.02.17   Duch przy chrzcie Jezusa (spotkanie przeniasione z 25 lutego)
25.03.17   Paweł o Duchu Świętym
29.04.17   Duch Święty w Dziejach Apostolskich
03.06.17   Jezus chrzci Duchem
23.06.17   Duch woła: „Przyjdź”.

Plan dnia:
10.00-10.45 – msza św.
10.50-12.20 – wykład I
przerwa – 20 min.(kawa, herbata, itp.)
12.40-14.10 – wykład II
przerwa – 10 min. (dyskusja/pytania)
14.20-15.00 – adoracja w ciszy
15.00 – akt strzelisty: O krwi i wodo, któraś wytrysnęła….
Zakończenie

Spotkania są realizowane w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego przy UKSW. Wstęp wolny.  Zapraszamy.