Przy kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w czwartki (wg kalendarium) odprawiane są Nabożeństwa Słowa Bożego poprzedzone lekcją prowadzoną przez biblistę, która tematycznie łączy się z nabożeństwem. 

Nabożeństwo Słowa Bożego to forma liturgiczna realizująca soborowy postulat, aby Słowo Boga otaczane było taką samą czcią i pobożnością, jak Ciało Pańskie. Można powiedzieć, przez analogię, że jest to forma adoracji Słowa Bożego, celebracja Jego obecności i skupienie się na tym fakcie. Mówiąc inaczej, jest to ćwiczenie w pobożności opartej na słuchaniu Boga. Słuchanie i wypełnianie słowa Boga jest oznaką mądrości we wznoszeniu życiowej budowli (por. Mt 7,24). Jednak, jak każda forma mądrości, także i ta wymaga wytrwałego ćwiczenia się w niej, wiernego zabiegania o nią, przesiadywania u jej drzwi i wyczekiwania jej pouczeń. Dlatego ten rodzaj spotkań otwarty jest na mądrościową formę kontaktu ze Słowem
i obcowania z tekstem świętym. Medytacja, a więc forma modlitwy osobistej, jest ujęta we wspólny rytm liturgii Kościoła. Głęboko osobiste przeżywanie rozmowy z Bogiem znajduje swe rozwinięcie w budowaniu wspólnoty z siostrami i braćmi.

Nabożeństwa Słowa Bożego prowadzone przez Bractwo mają swoją specyfikę. Stanowią cykl powiązany tematycznie i rozwijający się wraz z porządkiem ksiąg w kanonie Pisma Świętego. Jest to kontynuacja podobnych celebracji, których miejscem była kaplica kurialna przy ul. Floriańskiej 3. Ich tematem jest od początku Słowo Boga – Jego obecność w świecie zapraszająca człowieka do dialogu. Każdy uczestnik może do nich dołączyć w dowolnym momencie, nie jest to bowiem forma zamknięta, zakładająca w jakimkolwiek momencie wiedzę czy doświadczenie zdobyte na wcześniejszych etapach. Innym wyróżnikiem tych nabożeństw jest wprowadzająca do każdego z nich analiza tekstu, który jest najściślej związany z tematem. Każdą taką lekcję prowadzi kompetentny biblista.


 

Lekcje biblijne i Nabożeństwa Słowa Bożego 2015/2016

Nabożeństwa odbywają się w czwartki według poniższego kalendarium w Kaplicy Ukrzyżowania i Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie przy ul. Chłopickiego 2 (mapa).

godz. 19.00-20:00 – Lekcja biblijna
godz. 20:00-20:45 – Nabożeństwo Słowa Bożego

 

 1. 29 X 2015 r.
  Słowo,  na które trzeba czekać cierpliwie (Rdz 16, 1-16)
 1. 12 XI 2015 r.
  Słowo przymierza (Rdz 17, 1-26)
 1. 26 XI 2015 r.
  Słowo przywracające nadzieję (Rdz 18, 1-15)
 1. 10 XII 2015 r.
  Słowo oczyszczające ogniem (Rdz 19, 1-29)
 1. 14 I 2016 r.
  Słowo dokonujące wyboru (Rdz 21, 1-21)
 1. 28 I 2016 r.
  Słowo dające siebie na ofiarę (Rdz 22)
 1. 11 II 2016 r.
  Słowo błogosławieństwa (Rdz 32, 25-33)
 1. 25 II 2016 r.
  Słowo przebaczenia i pojednania (Rdz 44, 1-45,8)
 1. 10 III 2016 r.
  Słowo rodzące synów w starości (Rdz 48, 8-22)
 1. 14 IV 2016 r.
  Imię Boga (Wj 3, 1-12)
 1. 28 IV 2016 r.
  Słowo, które trzeba przekazać (Wj 3, 13-4,18)
 1. 12 V 2016 r.
  Słowo budzące sprzeciw (Wj 5, 1-6,1)
 1. 9 VI 2016 r
  Bóg wierny swemu Słowu (Wj 6, 2-12)