Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

Bliska jest Ci Biblia? Chciałbyś jeszcze bardziej zagłębić się w jej treść? Lepiej zrozumieć przesłanie
ksiąg bez konieczności odwoływania się do tłumaczeń? Jeszcze bardziej dotknąć tekstu, który jest
żywy?

Kursy języków biblijnych – hebrajskiego i greki – zostały stworzone specjalnie dla Ciebie! Umożliwią
Ci spojrzenie na Pismo Święte z nowej strony. W ciągu dwóch lat przygotują Cię krok po kroku do
tego, byś sam czytał Słowo Boże w językach w jakich zostało ono spisane – od Księgi Rodzaju aż po
Apokalipsę!

W SKRÓCIE
– 4 semestry, każdy po 30 godz. zajęciowych
(w sumie 120 godz. zajęć przez 2 lata)

– zajęcia w Warszawie przy ul. Płatniczej 83 (siedziba Fundacji Rodzin Adopcyjnych)
lub online

– spotkania raz w tygodniu, w soboty

– ucz się jednego lub dwóch języków na raz
(zajęcia nie kolidują)

Napisz, zadzwoń – czekamy na Ciebie!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Rekrutacja: sjb.linguasacra@gmail.com; +48 662 059 248

 

Ulotka - greka i hebrajski