Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

Bliska jest Ci liturgia sprawowana w języku łacińskim? Chcesz czytać dzieła teologiczne św. Augustyna i
św. Tomasza w oryginale? Zagłębić się w teksty Seneki i Cezara? A może po prostu chcesz odświeżyć
licealne lekcje łaciny, by lepiej rozumieć otaczającą nas kulturę – kulturę łacińską?

 

W SKRÓCIE
– 4 semestry, każdy po 30 godz. zajęciowych
(w sumie 120 godz. zajęć przez dwa lata)

– zajęcia w Warszawie przy ul. Płatniczej 83 (siedziba Fundacji Rodzin Adopcyjnych)
lub online

– spotkania raz w tygodniu, w soboty

Napisz, zadzwoń – czekamy na Ciebie!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Rekrutacja: sjb.linguasacra@gmail.com; +48 662 059 248

Ulotka - łacina