Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

Myśl o otwarciu kursów z języków biblijnych zrodziła się w gronie wykładowców i studentów Podyplomowych
Studiów Formacji Biblijnej prowadzonych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Słuchacze dwuletniego studium – rozwijającego wiedzę o Biblii, metodach jej egzegezy, jej historii, kontekstu i
duchowości związanej ze Słowem Bożym – wyrazili gotowość i chęć, by wykonać następny krok w celu jeszcze
głębszego i jeszcze bardziej autentycznego poznania Pisma Świętego – by zacząć czytać Biblię w językach
oryginalnych.

Choć od pomysłu do czasu realizacji upłynęło trochę czasu, to dzięki wspólnym staraniom o. prof. UKSW Waldemara
Linke, ks. dra hab. Krzysztofa Siwka oraz dra Mateusza Krawczyka w 2019 r. utworzona została Szkoła języków
biblijnych Lingua Sacra, która znalazła swoje miejsce w ramach struktur stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego.
W tym samym roku, w październiku 2019 r., ruszyliśmy z pierwszymi dwuletnimi kursami greki i hebrajskiego, które
prowadzimy na warszawskich Bielanach w siedzibie Fundacji Rodzin Adopcyjnych, dzięki uprzejmości p. Wojciecha
Pytla.

Od tamtego czasu sporo się wydarzyło – ze względu na pandemię COVID-19 musieliśmy z dnia na dzień przenieść
zajęcia w przestrzeń Internetu. W tej początkowej trudności postanowiliśmy jednak dostrzec możliwość a nie
przeszkodę. Od roku akademickiego 2020/2021 na stałe wprowadziliśmy (gdy tylko pandemia na to pozwalała) grupy
hybrydowe: uczymy jednocześnie stacjonarnie i zdalnie. Jest to dogodne dla osób, które mieszkają daleko od
Warszawy lub z innych względów nie mogą co tydzień dojeżdżać na zajęcia.

Mimo trudnej sytuacji nasza szkoła się rozwija – w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 rozpoczęliśmy kurs
języka i kultury łacińskiej. To trzeci ze „świętych” języków, jakich chcemy uczyć – język Wulgaty, język liturgii, język
niesamowitej teologii, ale też język nauki i kultury europejskiej, w której przestrzeni się poruszamy.

Od czerwca 2021 r. Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra ma już swoich pierwszych absolwentów, mamy nadzieję,
że ich grono będzie się sale poszerzało.