Bractwo Słowa Bożego prowadzi działalność wydawniczą. Składają się na nią dwie serie: popularna („Naczynia gliniane”) i naukowa („Lingua Sacra”). Poprzez książki adresowane do różnych odbiorców, chcemy przyczyniać się do tego, by pogłębiała się wiedza biblijna na wszystkich jej poziomach i by Pismo Święte stawało się coraz bliższe czytelnikom szukającym w nim źródła życia duchowego i wiedzy teologicznej. Publikacje te ukazywały się we współpracy z Wydawnictwem Verbinum (link), a obecnie z Wydawnictwem Apostolicum.