image

Tematem najbliższej audycji  z cyklu”Biblia pod lupą” jest ” chrzest. Artykuł o. Waldemara Linke pt. „Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament” wprowadza w jej tematykę. Zapraszamy do lektury i wysłuchania audycji.

 

Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament | Waldemar Linke CP (WT UKSW) »

Ewangelia miłosierdzia według Rembrandta | Dr Joanna Jaromin - 8 października 2016 r.
Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego | Tomasz Herbich - 14 stycznia 2017 r.