Psalm 122 (121) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 122 (121)  /wg BT wyd. 4/ 1 Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!» 2 Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, 3 Jeruzalem, wzniesione jako miasto … Zobacz cały tekst >>

Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem)  /wg BT wyd. 4/ Lamed 89 Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. 90 Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa. 91 … Zobacz cały tekst >>

Psalm 98 (97) /wg BT wyd. 4/

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Ps 9,2–3) Psalm 98 (97)  /wg BT wyd. 4/ 1 Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. 2 Pan okazał swoje zbawienie: na oczach … Zobacz cały tekst >>

Księga Psalmów to życie człowieka. Psalm 1 jest wprowadzeniem, ukazaniem tego, co nas w życiu czeka. A co takiego? Człowiek staje przed rzeczywistością wyboru. Czy chcesz być szczęśliwy? Psalmista odpowiada, co jest konieczne, aby to osiągnąć. I jednocześnie tłumaczy, czym jest to szczęście. Odwróć się od zła. To pierwszy krok do szczęścia. Zło jest kuszące, oszukuje, mami, obiecuje pozorne dobro. Psalmista łączy zło z ludźmi, którzy na różne sposoby zło czynią.

Księga Psalmów to życie człowieka. Psalm 1 jest wprowadzeniem, ukazaniem tego, co nas w życiu czeka. A co takiego? Człowiek staje przed rzeczywistością wyboru. Czy chcesz być szczęśliwy? Psalmista odpowiada, co jest konieczne, aby to osiągnąć. I jednocześnie tłumaczy, czym jest to szczęście. Odwróć się od zła. To pierwszy krok do szczęścia. Zło jest kuszące, oszukuje, mami, obiecuje pozorne dobro. Psalmista łączy zło z ludźmi, którzy na różne sposoby zło czynią.