Komentarze do czytań XVII Tydzień Zwykły (26 lipca – 1 sierpnia 2015 r.) – Ks. dr hab. Dariusz Dogondke

Komentarze do czytań XVII  Tydzień Zwykły (26 lipca – 1 sierpnia 2015 r.) Niedziela, 26.07.2015 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 4,42-44   Bóg działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich               Już Pierwsze Czytanie dzisiejszej Liturgii Słowa wprowadza jej uczestników w temat „rozmnożenia chleba”, który później zostanie podjęty w Ewangelii. Za klamrę tematyczną, spinającą wszystkie czytania, można jednak … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły ( 19-25 lipca 2015 r.) – Elżbieta Stankiewicz

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły ( 19-25 lipca 2015 r.)   Niedziela, 19.07.2015   Pierwsze czytanie: Jr 23, 1-6                   Słowa Proroka Jeremiasza nie padają w próżnię, odnoszą się do bardzo trudnej sytuacji społecznej i politycznej, w jakiej z powodu nieudolnych rządów kolejnych królów znalazł się lud Izraela. Są jednocześnie gorzką oceną  przywódców religijnych narodu, którzy bezkrytycznie przyjęli reformę religijną Jozjasza i czerpiąc … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły (12-18 lipca 2015 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły (12-18 lipca 2015 r.) Niedziela, 12.07.2015   Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15             Tłem odczytanej właśnie wymiany zdań jest sytuacja podziału państwa żydowskiego oraz zaistniałego z przyczyn politycznych rozłamu w łonie ówczesnego judaizmu. Amazjasz to kapłan z konkurencyjnego wobec Jerozolimy sanktuarium w Betel, w północnym królestwie Izraela – natomiast Amos to charyzmatyczny kaznodzieja, przybyły z południowego królestwa Judy. Kapłan stara … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły ( 5 – 11 lipca 2015 r.) – ks. dr Leszek Rasztawicki

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły ( 5 – 11 lipca 2015 r.) Niedziela, 05.07.2015   Pierwsze czytanie: Ez 2,  2-5 Ezechiel pełni misję prorocką w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Jest posłany do Izraela, który znajduje się w niewoli babilońskiej. Prorok staje się „duchowym ojcem” dla swoich rodaków na obczyźnie. Nawołuje ich do zachowania wierności Słowu Boga, które otrzymali za pośrednictwem swych przodków. Przyjęcie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIII Tydzień Zwykły (28.06 – 04.07.2015) – o. Sebastian Walak CP

Komentarze do czytań – XIII Tydzień Zwykły (28.06 – 04.07.2015) Niedziela, 28.06.2015   Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Słowa z Księgi Mądrości przypominają nam wypowiedź Jezusa Chrystusa do saduceuszy, którzy odrzucali wiarę w zmartwychwstanie umarłych, a mianowicie: „Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). Od momentu naszego stworzenia (poczęcia w łonie matki) każdy z nas jest powołany … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły (21 – 27 czerwca 2015 r.) – s. Joanna Koszałka FMA

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły (21 – 27 czerwca 2015 r.) XII Niedziela Zwykła, 21 czerwca Pierwsze czytanie: Hi 38,1.8-11 Woda słodka była dla Izraela źródłem i potęgą życia, na co dzień doświadczali rzeczywistości jej błogosławieństwa (Ps 133,3), a jej brak charakteryzował pustynię (Hi 12,15) i ostatecznie oznaczał śmierć. Woda słona napełniała przerażeniem i była tak samo synonimem śmierci jak pustynia: kłębiące się morze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XI Tydzień Zwykły (14-20 czerwca 2015 r.) – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Komentarze na XI Tydzień Zwykły (14-20 czerwca 2015 r.)   Niedziela, 14.06.2015 r. Jedenasta Niedziela Zwykła Pierwsze czytanie (Ez 17,22-24) Cień niosący w południe chwilę wytchnienia, a czasem wręcz ratujący życie. Tylko żywe drzewo rzuca cień, bo suche kreśli tylko plątaninę ciemnych pogmatwanych linii na spalonej ziemi. Bóg daje cień wytchnienia na górze Izraela. W tym celu łamie wierzchołek dumnego, wysokiego drzewa, które rośnie tylko dla … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły (7 – 13 czerwca 2015 r.) – Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej     Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły (7 – 13 czerwca 2015 r.)   Niedziela, 7.06.2015 r. Dziesiąta Niedziela Zwykła Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15             W uciekaniu od odpowiedzialności za swoje czyny człowiek potrafi posunąć się aż tak daleko, że Boga może obciążyć odpowiedzialnością za nie. W dzisiejszym fragmencie Księgi Rodzaju mężczyzna najpierw oskarża niewiastę, bo to ona dała mu owoc. Niewiastę zaś postawił  … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IX Tydzień Zwykły (31 maja – 6 czerwca 2015 r.) – ks. dr Adam Dynak

ks. dr Adam Dynak Komentarze do czytań IX Tydzień Zwykły (31 maja – 6 czerwca 2015 r.) Niedziela, 31.05.2015, Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40 Ludzie Starego Testamentu nie znali prawdy o jedynym Bogu w trzech osobach, nie znali prawdy o Trójcy Świętej. Znali jedynie osobę Boga Stwórcy, który objawiał się w historii na różne sposoby, czyniąc z niej historię zbawienia. Biblia wiele razy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VIII Tydzień Zwykły (24 – 30 maja 2015) – ks. dr hab. Dariusz Dogondke

  ks. dr hab. Dariusz Dogondke   Komentarze do czytań VIII  Tydzień Zwykły (24 – 30 maja 2015)     Niedziela, 24.05.2015, Zesłania Ducha Świętego   Posłani, by głosić Chrystusa   Pierwsze czytanie: Dz 2,1-12               Zesłanie Ducha Świętego było umocnieniem uczniów Chrystusa, którzy wsparci „mocą z wysoka” mieli podjąć dzieło głoszenia Dobrej Nowiny – Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Według przekazu Dziejów Apostolskich zebrani w wieczerniku uczniowie, … Zobacz cały tekst >>