Komentarze do czytań I Tydzień Adwentu ( 30 listopada – 06 grudnia 2014 r.) – ks. dr Mariusz Szmajdziński

Komentarze do czytań I Tydzień Adwentu / rok B ( 30.11 – 6.12.2014 r.) Adwent – czujne oczekiwanie Niedziela, 30.11.2014              Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7,               Adwent to szczególny czas. Nie tylko rozpoczyna on nowy rok liturgiczny w życiu Kościoła czy okres radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jest to piękny czas, w którym splata się miłość Boga z nadzieją człowieka. W pierwszy dzień Adwentu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły (23-29 listopada 2014) – o. Artur Kiliszek CP, Sławomir Komorowski

    Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły (23-29 listopada 2014)               Niedziela, 23.11.2014               Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12.15-17  W obrazie Dobrego Pasterza Bóg ukazuje swoją troskę o Naród Wybrany. Poprzez lekturę tego tekstu biblijnego Bóg chce nam dać do zrozumienia, że zależy Mu na każdym człowieku. Bóg stworzył człowieka z miłości i tylko Jego miłość może  wyzwalać człowieka od wszelkiego zła. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły (16-22 listopada 2014 r.) – dr hab. Marek Kita

    Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły (16-22 listopada 2014 r.)   Niedziela, 16.11.2014, XXXIII Niedziela Zwykła   Pierwsze czytanie: Prz 31, 10-13.19-20.30-31 Mamy do czynienia z fragmentami tak zwanego Poematu o dzielnej kobiecie (chyba możemy sobie darować staroświecką formę „niewiasta”, którą tak lubią tłumacze naszych Biblii…). Tekst stanowi pochwałę idealnej żony i gospodyni, opisanej zgodnie ze starożytną koncepcją podziału ról w małżeństwie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły (9 – 15 listopada 2014 r.) – ks. dr Piotr Klimek

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły (9 – 15 listopada 2014 r.)   Niedziela, 9.11.2014 Pierwsze czytanie: Ez 47, 1-2.8-9.12               Dla pobożnego Izraelity czasów Jezusa, centralnym miejscem religijnym była świątynia w Jerozolimie. Tam przybywał na święto Paschy, tam składał ofiary, tam szukał obecności Boga. Używając dzisiejszego języka – tam zaspakajał swoje potrzeby religijne. Prorok Ezechiel, mówiąc … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły (02 – 08 listopada 2014) – ks. Karol Oparcik

  Komentarze do czytań XXXI   Tydzień Zwykły (02 – 08 listopada 2014) Niedziela, 2.11.2014. Pierwsze czytanie: Mdr 3,1-6. 9                  Dobrze, że Dzień Zaduszny w tym roku zbiega się z Dniem Pańskim. Niedziela łączy w sobie życie i śmierć, grozę przemijania i radość zmartwychwstania. Ci, którzy odeszli i przekroczyli próg ziemskiego pielgrzymowania, są jednocześnie tymi, którzy radują się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły (26 października – 1 listopada 2014 r.) – Mariusz Frączek

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły (26 października – 1 listopada 2014 r.)   Niedziela, 26.10.2014. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 To czytanie stawia nam pytanie: jak to jest z nami? Jako emigrant żądamy prawa do pracy, prawa do zasiłku, prawa do pomocy socjalnej na takich samych zasadach jak osoby zamieszkujące na stałe. U siebie potrafimy w większości złorzeczyć cudzoziemcom, że zabierają nam pracę, że zawłaszczają nasze kobiety, że nasi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (19 – 25 października 2014 r.) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (19 – 25 października 2014 r.)   Niedziela, 19.10.2014.   Pierwsze czytanie: Iz 45, 1.4-6   Bóg powołuje króla perskiego Cyrusa. Powołanie dotyczy szczególnej misji: wybawić naród Izraela z niewoli babilońskiej. Taki stan rzeczy na pewno dziwił Izraelitów. Oni przecież czekali wybawiciela spomiędzy własnego narodu, a tymczasem Cyrus to pogański władca. Drogi Boże są … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły
12-18 października 2014 — Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (12-18 października 2014) Niedziela, 12.10.2014   Pierwsze Czytanie: Iz 25,6-10a               Ofiara i uczta zarazem. Jezus Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć, a w swojej Osobie dał nam zarówno ofiarę, jak i ucztę. Jego ofiara jest ofiarą mesjańską, a uczta – ucztą mesjańską. Spożywając w eucharystii samego i prawdziwego Boga doznajemy Jego łaski niewyobrażalnie przekraczającej wyobraźnię Izraelitów, dla … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (12-18 października 2014) – Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (12-18 października 2014) Niedziela, 12.10.2014   Pierwsze Czytanie: Iz 25,6-10a               Ofiara i uczta zarazem. Jezus Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć, a w swojej Osobie dał nam zarówno ofiarę, jak i ucztę. Jego ofiara jest ofiarą mesjańską, a uczta – ucztą mesjańską. Spożywając w eucharystii samego i prawdziwego Boga doznajemy Jego łaski niewyobrażalnie przekraczającej wyobraźnię Izraelitów, dla … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły (5-11 października 2014 r.) – ks. dr hab. Dariusz Dogondke

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły (5-11 października 2014 r.)     Niedziela, 5.10.2014. Odrzucona miłość Boga   Pierwsze czytanie: Iz 5,1-7   W świetle Liturgii Słowa, którą karmi nas dzisiaj Kościół, grzech – to nie tylko nieposłuszeństwo PANU Bogu, to przede wszystkim odrzucenie przez człowieka nieskończonej miłości Boga. Dlatego prorok Izajasz, w pierwszym czytaniu, wyśpiewuje dziś PANU Bogu pieśń o Jego miłości do Izraela … Zobacz cały tekst >>