XXII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Miry Majdan

XXII Niedziela Zwykła (rok A) Boże mój, Boże, szukam Ciebie I czytanie (Jr 20,7-9) Dopóki chrześcijaństwo jest dla nas piękną ideą lub zbiorem obowiązków, jesteśmy panami sytuacji. Możemy swobodnie manewrować tak, by wypełnić konieczne do zbawienia minimum, a zarazem realizować własny plan na szczęście. Jednak Bóg nie jest ideą, lecz żywą Osobą, która chce wejść w nasze życie. A wtedy zmienia się nasza optyka – … Zobacz cały tekst >>

XXI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XXI Niedziela Zwykła (rok A)   Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?   I czytanie (Iz 22,19-23)   W pierwszym czytaniu słyszymy obietnicę, że funkcja zarządcy pałacu odebrana zostanie Szebnie i przekazana wiernemu słudze Eliakimowi. W starożytnym Izraelu była to funkcja bardzo zaszczytna i odpowiedzialna, bowiem zarządca był tym, który posiadał klucze do pałacu swego pana. Obietnica ta mówi też o tym, że będzie on nazwany sługą … Zobacz cały tekst >>

XX Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Dariusza Dogondke

XX Niedziela Zwykła (rok A)   Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi   I czytanie (Iz 56,1.6-7)   Powtarzające się kilkakrotnie w tym czytaniu słowo „wszyscy” oznacza, że wezwanie do miłowania Boga, do bycia sprawiedliwymi i do udziału w przyszłym zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Bóg, Stwórca świata, kocha wszystkich ludzi i wszystkich pragnie przyprowadzić na swą Świętą Górę, gdzie znajduje się dom modlitwy dla wszystkich … Zobacz cały tekst >>

XIX Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Mariusz Szmajdziński

XIX Niedziela Zwykła (rok A) Walka z żywiołami I czytanie (1Krl 19,9a.11-13) Prorok Eliasz przeżył w swoim życiu niejedną nawałnicę i nieraz zatrzęsła mu się ziemia pod nogami zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym, gdy poprzysięgła mu zemstę okrutna i bezbożna królowa Izebel. Stałe przeciwności sprawiły, że podczas ucieczki pragnął on wreszcie umrzeć. Zapowiedziane objawienie się Boga na górze Horeb także wywołało gwałtowną wichurę, trzęsienie … Zobacz cały tekst >>

XVIII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ś. dr Judyta Pudełko PDDM

XVIII Niedziela Zwykła (rok A) Przyjmij dar życia   I czytanie (Iz 55,1-3a) Człowiek posiada liczne pragnienia i potrzeby, które są niezbędne, aby żyć. Troszczy się o zdobycie tego, co jest mu konieczne do życia. Aby jednak naprawdę żyć nie wystarczy jedynie pokarm dla ciała. Jest taki pokarm i napój, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Jest to dar Bożego życia i zbawienia. Przyjmując wszelkie … Zobacz cały tekst >>

XVII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz o. dr Waldemara Linke CP

XVII Niedziela Zwykła (rok A) „Serce mądre i rozsądne”   Pierwsze czytanie (1 Krl 3,5.7-12) Modlitwa Salomona uświadamia nam, że serce nie jest własnością ani dziełem swego „użytkownika”, ale darem Boga. To nie jedyna prośba w Starym Testamencie o dar serca. Ezechiel prosi o „serce z ciała” (Ez 36,26), a Psalmista o „serce czyste” (Ps 51,12). Te najbardziej znane przykłady świadczą, że poprzez odkrycie swego serca człowiek … Zobacz cały tekst >>

XVI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Karola Oparcika

XVI Niedziela Zwykła (rok A) Wysławiajmy Pana, bo jest dobry… I czytanie (Mdr 12, 13.16-19) Dobroć bywa odmieniana przez różne przypadki i w różnych okolicznościach, ale trzeba pamiętać, że źródło prawdziwego dobra znajduje się w Bogu. Tylko Bóg jest dobry, bo jest sprawiedliwy – oddaje człowiekowi to, co jemu się słusznie należy; a jednocześnie miłosierny. Jego słuszny sąd nad grzechem człowieka i związana z nim kara znajduje … Zobacz cały tekst >>

XV Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Mariusza Szmajdzińskiego

XV Niedziela Zwykła (rok A) Pojedynek z ziarnem (= Słowem) I czytanie (Iz 55,10-11) Hebrajski rzeczownik dāḇār to coś o wiele więcej niż tylko „słowo”. Oznacza ono tak samo „rzecz” lub „wydarzenie”. Dāḇār zatem, to słowo z mocą sprawczą. Bóg wypowiedział swoje słowo i to stało się (Rdz 1,3). Brandstaetter tłumaczył to jako „słowo-czyn”. Słowo Boga to żywioł, który wychodząc z Jego ust żyje i działa z mocą. Największym Jego … Zobacz cały tekst >>

XIV Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XIV Niedziela Zwykła (rok A) –  Jestem cichy i pokorny sercem   I czytanie (Za 9,9-10)  Słyszymy tu nawoływanie do radości, bo mamy Kogoś, kto będąc sprawiedliwym, zwycięża w naszym imieniu. Jest On Królem pokoju, a Jego panowanie nie ma granic, zaś Jego orężem jest pokora. Panie, ucz nas pokory na Twój wzór, czyń nasze serca otwartymi na Twojego Ducha, żebyśmy umieli patrzeć … Zobacz cały tekst >>

XIII Niedziela Zwykła (rok A) – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

XIII Niedziela Zwykła (rok A) Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Moc Boga objawia się w słabości człowieka. I czytanie (Dz 12,1-11) Po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego apostołowie stają się świadkami Jezusa. Ich świadectwo nie jest jednak przyjęte i od samego początku doświadczają odrzucenia i prześladowania. Szymon Piotr, ten, który stanął na czele Dwunastu odważnie głosi Jezusa, co doprowadza go do uwięzienia. Ten, który wcześniej zaparł … Zobacz cały tekst >>