Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament
Waldemar Linke CP (WT UKSW) – 12 listopada 2016 r.

Tematem najbliższej audycji z cyklu”Biblia pod lupą” jest ” chrzest. Artykuł o. Waldemara Linke pt. „Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament” wprowadza w jej tematykę. Zapraszamy do lektury i wysłuchania audycji.

Ewangelia miłosierdzia według Rembrandta
Dr Joanna Jaromin – 8 października 2016 r.

Piętnasty rozdział Łukaszowej Ewangelii należy do najbardziej znanych tekstów biblijnych, nazywany często „ewangelią w Ewangelii”[1], a w nim szczególnie przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W ciągu ostatnich miesięcy chyba jeszcze bardziej udało się wniknąć w tę przypowieść, gdyż stanowi ona doskonały punkt wyjścia dla wszelkich rozważań o miłosierdziu Bożym, a obecny rok temu miłosierdziu właśnie jest poświęcony. Przypuszczać więc można, iż o wzmiankowanej przypowieści powiedziano i napisano … Zobacz cały tekst >>

Problem natchnienia Septuaginty
M. Nycz – 8 września 2016 r.

„Całe życie Kościoła opiera się na słowie Bożym, które jest przekazywane w Piśmie świętym, czyli w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kościół wierzy, że wszystkie te księgi są natchnione, czyli ich autorem jest Bóg […]”[1]. Tę prawdę, jako dogmatyczną, Kościół zatwierdził stosunkowo późno, bo dopiero na IV sesji Soboru Trydenckiego 8 kwietnia 1546 roku. Za natchnione uważa się księgi w języku oryginalnym, czyli … Zobacz cały tekst >>