Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą
Biblia pod lupą – 11.11.2017 r.

W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie. Rosik M – Zarzewie konfliktu »

„Sarmata w językach ćwiczony” Stanisław Grzepski (1524-1570) jako badacz Biblii Hebrajskiej i Septuaginty
Waldemar Linke (WT UKSW) – 14 października 2017 r.

Polski uczony renesansowy Stanisław Grzepski, urodzony na Północnym Mazowszu (Grzebsk), a zmarły w 1570 w Krakowie, znany jest przede wszystkim jako autor pierwszej polskiej książki technicznej Geometria to jest miernicka nauka wydanej w Krakowie w 1565. Wspomina się też o nim jako o wydawcy dzieł Grzegorza z Nazjanzu2 w języku greckim czy pierwszym polskim uczonym zajmującym się Lukianem3. Zdobył sobie jednak ogólnoeuropejską sławę jako autor pracy opartej … Zobacz cały tekst >>

Biblia i… sport?
Anna Rambiert-Kwaśniewska, 9 września 2017 r.

Śmiały pochód kultury hellenistycznej na wschód wziął swój początek od Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim (1 Mch 1,1-9), a jej sukces przypieczętowały dynastie zainicjowane przez tzw. diadochów – wodzów Aleksandra, którzy po przedwczesnej śmierci wodza rozparcelowali imperium między siebie. Żydzi, którzy dostali się najpierw pod panowanie Ptolemeuszy, później Seleucydów, nie mogli uciec przed wpływami nowej kultury, ponieważ ta otaczała ich zewsząd, od Egiptu po Fenicję. Bliskość tak wielkich … Zobacz cały tekst >>

Biblia pod lupą, 9 września 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie powraca na antenę Radia Warszawa audycja Biblia pod lupą. Gościem Mateusza Krawczyka będzie Pani Anna Rambiert-Kwaśniewska, której tekst ” Biblia i …sport?” wprowadza w tematykę spotkania. Informujemy, że kolejne audycje będą emitowane w drugą sobotę miesiąca w godz. 19:10 – 19:55. Zapraszamy.

INTERTEKSTUALIZM
mgr lic. Mateusz Krawczyk, 10 czerwca 2017 r.

Czym jest intertekstualizm? I czy warto o nim mówić w kontekście Pisma Świętego? Warto – takie jest moje zdanie, do którego postaram się Państwa przekonać na przykładzie porównania kilku fragmentów z Księgi Mądrości i Listu do Rzymian. Dwóch ksiąg biblijnych, które przy pierwszej lekturze, wydawałoby się, nie posiadają zbyt wielu elementów wspólnych. Pełny tekst artykułu: Intertekstualizm, M. Krawczyk   Notka biograficzna Mateusz Krawczyk Doktorant III roku biblistyki na Wydziale … Zobacz cały tekst >>

Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba
Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.

Źródło: Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba

Warsztat egzegety XXI wieku – narzędzia, z których warto korzystać, studiując Biblię
Michał Wilk (redaktor naczelny portalu ORYGENES+), 8 kwietnia 2017 r.

Szanownym Słuchaczom audycji „Biblia pod lupą” i czytelnikom portalu Bractwo Słowa Bożego proponuję przegląd trzech mniej znanych, ale bardzo ciekawych tłumaczeń Biblii oraz omówienie narzędzi, z których warto korzystać, studiując Pismo Święte. W niniejszym artykule w punktach zostaną podane narzędzia i linki, natomiast w audycji radiowej narzędzia te zostaną omówione szerzej. W rozmowie z Panem Redaktorem omówię także kilka przykładowych metod, dzięki którym – stosując omówione narzędzia – można … Zobacz cały tekst >>

Izrael okresu drugiej świątyni. Aspekt historyczny i teologiczno-pedagogiczny
Ks. dr Adam Dynak (Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku na Białorusi) – 11 marca 2017 r.

Każdy naród posiada swoją historię. Jest ona jego dziedzictwem. Sposób traktowania tego dziedzictwa, podejście do swojej przeszłości wiele mówi o kondycji duchowej i świadomości narodowościowej poszczególnych nacji. Im dłuższa historia, im bardziej bogata w fakty i wydarzenia, tym większy bagaż kulturalny i duchowy danego narodu, choć zdarzają się również wyjątki od tej reguły. Znane powiedzenie: historia jest nauczycielka życia, z jednej strony może zakrawać … Zobacz cały tekst >>

Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowa wizja przyjaźni Jezusa z uczniami. Ciągłość czy dyskontynuacja?
Ks. dr Adam Kubiś (KUL) – 11 lutego 2017 r.

Czy Jan Ewangelista mógł nawiązywać do grecko-rzymskiej idei przyjaźni? W starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej przyjaźń zajmowała o wiele bardziej prominentne miejsce, niż w filozofii współczesnej. Dla Arystotelesa „przyjaciel” był idealnym obywatelem polis, miasta-państwa. Sukces ateńskiej demokracji zależał od jakości przyjaźni praktykowanej przez obywateli oraz związanych z przyjaźnią cnót, takich jak odwaga czy sprawiedliwość. W istocie dwie księgi z dziesięciu swej Etyki nikomachejskiej Arystoteles poświęcił przyjaźni.[1] W okresie helleńskim … Zobacz cały tekst >>

Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
Tomasz Herbich – 14 stycznia 2017 r.

Od Prolegomenów do historiozofii do Ojcze nasz Zaledwie dwudziestoczteroletni August Cieszkowski wystąpił w 1838 roku z ambitnym projektem stworzenia nowej nauki – historiozofii, która miała w sposób ścisły i metodyczny odkryć ogólny charakter oczekującej ludzkość przyszłości. Aby taką naukę stworzyć – przekonywał polski arystokrata w wydanym po niemiecku dziele Prolegomena zur Historiosophie – należało filozofię dziejów konsekwentnie podporządkować zasadom Heglowskiej dialektyki. Co prawda sam Hegel … Zobacz cały tekst >>