Druga tajemnica chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
dr Joanna Jaromin

  (…) dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.   (Dz 1,11)       Ewangeliści Marek i Łukasz relacjonują to niezwykłe wydarzenie. U Marka wniebowstąpienie Pana Jezusa poprzedzone jest Jego poleceniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), dopiero po tych słowach „został wzięty do nieba i zasiadł … Zobacz cały tekst >>

57. Nagroda Jezusowa Mt 10, 40 – 11, 1
ks. dr Adam Dynak

Ostatni fragment mowy do apostołów odbiega w swojej tonacji od poprzednich wypowiedzi Jezusa. W tych wersetach nie znajdujemy już ostrzeżeń ani gróźb. Perykopa w całości zdominowana jest obietnicami Jezusa, lecz nie tylko dla tych, którzy w Niego uwierzyli i w Jego imieniu będą głosili słowo i czynili dobro, ale również – a może przede wszystkim – dla adresatów Dobrej Nowiny. Jezus nieustannie podkreśla swoją łączność z Ojcem. O wiele bardziej pokazuje to Ewangelia Jana, … Zobacz cały tekst >>

Laboratorium Słowa Bożego 21.01.2019 r. – zmiana prowadzącego

Z powodu choroby ks. Leszka Rasztawiskiego jutrzejsze zajęcia poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke. Zapraszamy!

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień zwykły
od 20 do 26 stycznia 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke

Niedziela, 20.01.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5 Nowe imię nadane przez Boga to symboliczny początek nowego etapu życia, znak, że życie to zmieniło się w sposób zasadniczy. Nie każdemu Bóg nadaje nowe imię, ale tylko tym, którym powierza szczególne zadanie. To powołanie opiera się na fundamencie nadziei, jaką Bóg pokłada w człowieku. Bo tylko wtedy jest możliwe pójście za głosem Pana, gdy jesteśmy gotowi pozostawić za sobą swe rozczarowania, pamięć … Zobacz cały tekst >>

Zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego

Nastąpiły zmiany w harmonogramie Laboratorium Słowa Bożego na miesiące styczeń i luty. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym kalendarzem. Najbliższy, poniedziałkowy wykład (21.01) na temat Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu poprowadzi ks. dr Leszek Rasztawicki. Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie ze Słowem Bożym

Już w najbliższą sobotę w domu zakonnym oo. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w godzinach od 10 do 15 odbędzie się następne Spotkanie ze Słowem Bożym. Tematem zajęć będzie „Dzień Sądu”. Zapraszamy!

56. Pójść za Nim do końca Mt 10, 34-39
ks. dr Adam Dynak

Dalsza część mowy Jezusa skierowanej do apostołów stanowi kontynuację wcześniejszych tematów, takich jak: konflikty i prześladowania z powodu wiary w Jezusa, oraz radykalna wierność wobec Niego. Interesująca nas perykopa nie tylko podejmuje te idee, ale jeszcze bardziej je pogłębia, obrazuje, wreszcie radykalizuje. Zauważamy też, że nauka Jezusa coraz wyraźniej zmierza do ogłoszenia nagrody dla tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. W pełni zostanie to powiedziane w końcowym fragmencie (Mt … Zobacz cały tekst >>

LSB – zmiana wykładowcy!

Chcielibyśmy poinformować, że dzisiejszy wykład z cyklu Laboratorium Słowa Bożego poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke zamiast ks. dr Mariusz Szmajdzińskiego. 

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 13 do 19 stycznia 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 13.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Przemawiajcie do serca Jeruzalem”. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiamy, to, co do nas mówi, jest przez nas słyszane, ale niekoniecznie trafia wprost do serca. Można kogoś słyszeć, ale wcale go nie słuchać. Żeby trafić wprost do czyjegoś serca, trzeba go naprawdę dobrze znać, co więcej – darzyć kogoś szczególną życzliwością. Dzisiaj Bóg mówi przez proroka Izajasza, … Zobacz cały tekst >>

55. Niezbędne pouczenia Mt 10, 24-33
ks. dr Adam Dynak

Jezus nadal kieruje swoją naukę do apostołów, a więc do  tych  najbliższych Mu kontynuatorów Jego dzieła. W  Jego mowie,  chociaż zachowuje  ona ten sam  co dotychczas ton,  czuje się już mniejsze napięcie  emocjonalne. Nie ma już tak wyakcentowanego motywu prześladowań, jak miało to miejsce do tej pory, choć ciągle jest on jeszcze obecny. Fragment ten zawiera szereg tematów, ważnych dla rozwoju i istnienia królestwa niebieskiego na ziemi. … Zobacz cały tekst >>