64. Radość dnia świętego Mt 12, 1-8

Rozdział dwunasty Ewangelii Mateusza nie stanowi tak zblokowanego tematycznie materiału, jak ma to miejsce w rozdziałach poświęconych wielkim mowom Jezusa, niemniej jednak można w nim zauważyć pewne pogrupowanie tematów. Pierwsza i druga perykopa poświęcone są właściwemu rozumieniu szabatu. W dalszej części spotkamy kilka fragmentów podejmujących temat grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a po nich dwa urywki  dotyczące  grzechu i nawrócenia. Nawet te urywki, które wydają się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytan liturgicznych – II Tydzień Wielkiego Postu
od 17 do 23 marca 2019 r. – Alicja Sarnocińska

Niedziela, 17.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18             Zapewne wiele razy zdarzyło nam się patrzeć w niebo w poszukiwaniu gwiazd. To one rozświetlają ciemną noc, sprzyjając wyciszeniu i kontemplacji, a niekiedy tworząc romantyczny nastrój. Ale czy kiedykolwiek udało nam się policzyć, ile dokładnie ich jest? Doliczymy się zaledwie kilku i natychmiast dostrzegamy następne. Do tego jeszcze te – „spadające”, które pojawiają się … Zobacz cały tekst >>

63. Łagodny i pokorny Mt 11, 28-30
ks. dr Adam Dynak

Jezus zwraca się do otaczających Go ludzi. Po pełnej uwielbienia modlitwie do Ojca kieruje swoją uwagę na człowieka. Ten swoisty dyptych mógłby obrazować dwa przykazania: miłości Boga i miłości bliźniego, nierozłączne, choć występujące w ściśle określonej kolejności i hierarchii znaczenia. Niektóre wydania Biblii łączą te dwa fragmenty w jedną perykopę (np. Biblia Tysiąclecia). Wydaje się, że ich rozłączność jest bardziej prawidłowa, bo akcentuje dwa odrębne … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – I tydzień Wielkiego Postu
od 10 do 16 marca 2019 r. – ks. Jakub Rosiński

Niedziela, 10.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 Przymierze jest nie tylko wypełnieniem nadanych przez Boga praw i obowiązków, ale jest także darem łaski, wynikającej z obietnic złożonych przodkom, a ich warunkiem jest dochowanie przez naród wierności i posłuszeństwo względem swego Boga. Dlatego dary przynoszone dla Boga, miały człowiekowi zesłać Bożą opiekę i błogosławieństwo. Wierzono, że życie całego wszechświata pochodzi od Boga i zostało przez Niego stworzone, a wszystko, co … Zobacz cały tekst >>

62. Jezus i Ojciec Mt 11, 25-27
ks. dr Adam Dynak

Treść perykopy różni się wyraźnie od poprzednich perykop jedenastego rozdziału  odmienną tonacją.  O ile wcześniej Jezus krytykował, żalił się, smucił, o tyle teraz pełen radości, wręcz egzaltacji, zwraca się do Ojca Niebieskiego. Interesujący nas fragment zasługuje na dodatkową uwagę z tej przyczyny, że stanowi dosyć rzadki przykład otwartej, publicznej modlitwy Jezusa. Owszem, ewangelista Jan podaje wiele przykładów takiej modlitwy Jezusa, ale w tradycji synoptycznej stanowi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VIII tydzień zwykły
od 3 do 9 marca 2019 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 03.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 4-7             Są różne kryteria oceny człowieka. Można zwracać uwagę na pochodzenie, wiek, dochody, sposób ubierania się… Współcześnie często liczy się to, ile kto ma polubień na portalach społecznościowych. Natchniony autor, Jezus, syn Syracha, wskazuje, by patrzeć na wypowiedzi danej osoby. Jest w tym teologiczna myśl. Człowiek, spośród wszystkich stworzeń, został obdarzony przez Boga … Zobacz cały tekst >>

61. Nieszczęśnicy… Mt 11, 20-24
ks. dr Adam Dynak

Przy lekturze każdego fragmentu Pisma Świętego należy zwrócić uwagę na kontekst przedstawionego wydarzenia, a może on być wieloraki: historyczny, geograficzny, społeczny, kulturowy, okolicznościowy, sytuacyjny, wreszcie literacki, teologiczny i biblijny. Wymieniliśmy najważniejsze z możliwych, choć z pewnością można by znaleźć ich jeszcze więcej. Nie zawsze trzeba korzystać z wszystkich rodzajów kontekstu. Perykopa, którą obecnie  rozważamy, stanowi dobry przykład do zastosowania w jej interpretacji tylko niektórych z przytoczonych możliwości … Zobacz cały tekst >>

Trzecia tajemnica chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego
dr Joanna Jaromin

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru (…). I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,2a.4a)         Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa spełnia się Jego obietnica o zesłaniu Pocieszyciela. Apostołowie zgromadzeni w wieczerniku usłyszeli „z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali” (Dz 2,2). W Starym Testamencie gwałtowny wiatr, czy wichura … Zobacz cały tekst >>

Zmiana prowadzącego! – Laboratorium Słowa Bożego 25.02.2019 r.

Dzisiejsze zajęcia poprowadzi ks. Leszek Rasztawicki w zastępstwie za ks. Mariusza Szmajdzińskiego, natomiast 25 marca zajęcia poprowadzi ks. Mariusz Szmajdziński. Zapraszamy!

Komentarze do czytań liturgicznych – VII Tydzień Zwykły
od 24 lutego do 2 marca 2019 r. – Waldemar Jakuboze

Niedziela, 24.02.2019 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23             „Nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Te słowa świętego Pawła z 12 rozdziału Listu do Rzymian znamy również z wypowiedzi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Takie postępowanie powinno być mottem każdego chrześcijanina, ale również ślady tego znajdujemy w pismach natchnionych proroków Starego Testamentu. Gdy Saul nastawał na życie Dawida, ten wszedłszy do obozu króla … Zobacz cały tekst >>