XXVI WARSZTATY BIBLIJNE Z PASJONISTAMI – PŁOCK 2022

XXVI WARSZTATY BIBLIJNE Z PASJONISTAMI – PŁOCK 2022 XXVI Warsztaty Biblijne z Pasjonistami w tym roku odbyły się w Płocku. Prowadzący i uczestnicy skupili się na temacie: Czytanie ikony przez biblijne okulary. W trakcie konferencji, inspirując się malarstwem wschodniego chrześcijaństwa, wybitni bibliści opowiedzieli o języku ikony, przyjrzeli się tajemnicy Ducha Świętego, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, czasom i rzeczom ostatecznym oraz obcowaniu świętych. Konferencje wygłosili: – dr hab. Monika Waluś … Zobacz cały tekst >>

NAJNOWSZA PUBLIKACJA BSB
ks. dr Adam Dynak „Dobra Nowina o królestwie niebieskim. Rozważania nad Ewangelią św. Mateusza”

„Dobra Nowina o królestwie niebieskim. Rozważania nad Ewangelią św. Mateusza”, to najnowsza książka wydana przez Bractwo Słowa Bożego, której Autorem jest ks. dr Adam Dynak. Książka ks. Adama Dynaka jest swoistym przewodnikiem po mateuszowej ewangelii. Autor w krótkich rozważaniach pomaga czytelnikowi zrozumieć czytany tekst (konkretną perykopę) i znaleźć odpowiedź na pytanie, co Bóg w tych słowach chce mi dziś powiedzieć. Pozycja ta może być znakomitą pomocą w codziennej, systematycznej lekturze biblijnego tekstu. Przedstawione … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 28 sierpnia do 3 września 2022 r. – dr Anna Rambiert – Kwaśniewska

XXII Niedziela Zwykła, 28.08.2022 r. Pierwsze czytanie: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 Pychy romans z doczesną wielkością Pycha z pewnością jest zagadnieniem, które trapiło autora zwanego Jezusem, synem Syracha. W swoich mądrościowych przemyśleniach podejmuje bowiem jej temat aż dwanaście razy, ukazując ją jako jedno z największych zagrożeń. Już pierwszy z wątków wydaje się niezwykle trafną diagnozą, również dla współczesnego świata z iście boskimi … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28 sierpnia do 3 września 2022 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

XXII Niedziela Zwykła, 28.08.2022r. Łk 14,1.7-14 Lubię obserwować zachowania ludzi, bo w tej obserwacji widzę też niestety siebie. Stają się oni dla mnie takim lustrem, w którym odbija się moje nie zawsze właściwe zachowanie. Odnosi się to nie tylko do kwestii wiary, ale po prostu codzienności. Jako mężczyzna lubię np. „czasami odpłacić” współtowarzyszowi drogi jadąc samochodem, np. używając klaksonu, krzycząc na niego, dając do dechy, by pokazać, że jestem lepszy, mądrzejszy, pierwszy. Na szczęście, zdarza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 21 do 27 sierpnia 2022 r. – ks. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 21.08.2022 r. Pierwsze czytanie: Iz 66,18–21 Codziennie modlimy się słowami, których nauczył nas sam Jezus Chrystus, mówiąc ,,Ojcze nasz” – a więc zwracamy się do kochającego Ojca wszystkich ludzi, ,,który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Ostatni rozdział Księgi Proroka Izajasza jest zapowiedzią powszechności zbawienia – Bóg odnowi nie tylko Izraela, ale objawi swoją chwałę także … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 sierpnia 2022 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

XXI Niedziela Zwykła, 21.08.2022 r. Łk 12,32-48 Wąska brama czy ciasne drzwi to zły pomysł komplikujący wiele czynności, które mogłyby być proste. Takie rozwiązanie architektoniczne stosuje się, gdy chcemy ograniczyć dostęp z zewnątrz do jakiegoś obiektu lub pomieszczenia, czy bronić jakiejś przestrzeni. Wąskie ona kościołów obronnych to otwory strzelnicze związane z obronną funkcja tych budynków. Podobnie miejskie bramy, wąskie jak sandomierskie Ucho Igielne, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 14 do 20 sierpnia 2022 r. – o. Dariusz Pielak SVD

XX Niedziela Zwykła, 14.08.2022 r. Pierwsze czytanie: Jr 38, 4-6. 8-10 Epizod uwięzienia Jeremiasza w cysternie jest jednym z najbardziej znanych wydarzeń w życiu proroka. Jego prorocka posługa naznaczona byłam tragizmem od samego początku. Już w chwili powołania usłyszał on słowa: „Oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną (…) przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi (Jr 1, 18). Konflikt … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 sierpnia 2022 r. – ks. dr Adam Dynak

XX Niedziela Zwykła, 14.08.2022 r.  Łk 12, 49-53 Jeden z najtrudniejszych i najbardziej niezrozumiałych fragmentów Nowego Testamentu. Jak pogodzić ostre, złowieszcze słowa Jezusa z Jego Ewangelią, która sama w sobie jest dobrą nowiną o zbawieniu? A jednak ta straszna zapowiedź znalazła swoje miejsce w Ewangelii, co więcej, w Ewangelii Łukasza, który tak wiele uwagi poświęca Bożemu miłosierdziu i przebaczeniu. Tyle tylko, że tutaj nie chodzi o Boga i Jego dzieła, lecz o grzeszny świat, w którym żyją … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIX TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 7 do 13 sierpnia 2022 r. – dr Anna Twardziłowska

XIX Niedziela Zwykła, 7.08.2022 r. Pierwsze czytanie: Mdr 18, 6-9 Dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości pochodzi z części opowiadającej o mądrości Bożej obecnej w dziejach ludzkości. Rozdział 18 jest medytacją nad weryfikowaniem się słowa Bożego w historii ludu wybranego dokonaną przez autora żyjącego w I w. przed Chrystusem w Aleksandrii. Rozważając, że ta sama rzecz może być narzędziem kary lub nagrody, autor dokonuje reinterpretacji historii wyjścia z Egiptu i wejścia … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 7 do 13 sierpnia 2022 r. – dr Katarzyna Kozera

XIX Niedziela Zwykła, 7.08.2022r. Łk 12, 32-48   To, do czego dziś zachęca nas Jezus może budzić w nas pewne niezrozumienie. Nawołuje nas do tego, byśmy nasze ziemskie skarby, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym losem zamienili inne skarby, zlokalizowane nie na ziemi, a w niebie. Z jednej strony Jezus zaleca, byśmy nie próbowali być zawsze przygotowani na wszystko co może przynieść nam życie, a z drugiej … Zobacz cały tekst >>