Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły (26 października – 1 listopada 2014 r.) – Mariusz Frączek

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły (26 października – 1 listopada 2014 r.)   Niedziela, 26.10.2014. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 To czytanie stawia nam pytanie: jak to jest z nami? Jako emigrant żądamy prawa do pracy, prawa do zasiłku, prawa do pomocy socjalnej na takich samych zasadach jak osoby zamieszkujące na stałe. U siebie potrafimy w większości złorzeczyć cudzoziemcom, że zabierają nam pracę, że zawłaszczają nasze kobiety, że nasi … Zobacz cały tekst >>

Psalm 29

Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 29. Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką Rozważania nad Księgą Psalmów

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 20.10.2014 r. o godz. 19.30

ZAPRASZAMY NA LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO Cykl wykładów: „Apokalipsa św. Jana” Temat spotkania: „Sekcja trąb, od 1 do 6” (Ap 8,6-9,21). Wkład poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke CP. Miejsce spotkania;  Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20, poniedziałek 20.10.2014 r.,  godz. 19.30.

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (19 – 25 października 2014 r.) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (19 – 25 października 2014 r.)   Niedziela, 19.10.2014.   Pierwsze czytanie: Iz 45, 1.4-6   Bóg powołuje króla perskiego Cyrusa. Powołanie dotyczy szczególnej misji: wybawić naród Izraela z niewoli babilońskiej. Taki stan rzeczy na pewno dziwił Izraelitów. Oni przecież czekali wybawiciela spomiędzy własnego narodu, a tymczasem Cyrus to pogański władca. Drogi Boże są jednak … Zobacz cały tekst >>

Psalm 28

Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 28. Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką Rozważania nad Księgą Psalmów

Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

Pragnę podzielić się radosną informacją. W dniu 14 października 2014 r., na zebraniu plenarnym Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej nasze Bractwo zostało przyjęte w skład Rady. Dzięki temu mamy teraz ułatwioną drogę do podejmowania współpracy oraz wzajemnego wspierania własnych inicjatyw z pozostałymi Zrzeszeniami, Ruchami i Stowarzyszeniami Katolickimi, wchodzącymi w skład Rady. Przedstawicielami naszego Bractwa w Radzie sa: Elżbieta Stankiewicz Waldemar Jakuboze  Poniżej podaję informacje … Zobacz cały tekst >>

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 13.10.2014 r. o godz. 19.30

ZAPRASZAMY NA LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO Temat spotkania: Księga Mądrości. Wkład poprowadzi ks. dr Krzysztof  Siwek. Miejsce spotkania;  Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20, poniedziałek 13.10.2014 r.,  godz. 19.30.

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO
zapraszamy na wykład 13.10.2014 r. o godz. 19.30

ZAPRASZAMY NA LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO Temat spotkania: Księga Mądrości. Wkład poprowadzi ks. dr Krzysztof  Siwek. Miejsce spotkania;  Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20, poniedziałek 13.10.2014 r.,  godz. 19.30.

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (12-18 października 2014) – Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (12-18 października 2014) Niedziela, 12.10.2014   Pierwsze Czytanie: Iz 25,6-10a               Ofiara i uczta zarazem. Jezus Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć, a w swojej Osobie dał nam zarówno ofiarę, jak i ucztę. Jego ofiara jest ofiarą mesjańską, a uczta – ucztą mesjańską. Spożywając w eucharystii samego i prawdziwego Boga doznajemy Jego łaski niewyobrażalnie przekraczającej wyobraźnię Izraelitów, dla … Zobacz cały tekst >>

Msze św. w intencji Bractwa

Przypominamy, że każdego 9. dnia miesiąca w kaplicy oo. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie  o godz. 18.00 jest odprawiana Msza św. w intencjach BSB. Wszystkich serdecznie zapraszamy.