W dniach 26-27 sierpnia br. na zaproszenie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Wilnie, Bractwo Słowa Bożego podjęło się przeprowadzenia szkolenia nauczycieli religii, katechetów i animatorów z Archidiecezji Wileńskiej. Dwóch naszych wykładowców przyjęło na siebie poprowadzenie w ciągu tych dwóch dni 40 lekcji, wykładów i warsztatów.

O. Waldemar Linke CP przeprowadził 20 godzin wykładowych w ciągu 2 dni, a tyle samo zajęć warsztatowych przeprowadził p. Leszek Dembski. W zajęciach uczestniczyło ok. 70 nauczycieli religii i katechetów, z tego ponad połowa to rdzenni Litwini, a prawie połowa ma korzenie polskie. Zajęcia odbywały się, mimo ich intensywności, w bardzo dobrej atmosferze. Zawdzięczamy to wspaniałemu ich zorganizowaniu przez p. Iwonę Geben i znakomitemu tłumaczeniu przez p. Grzegorza Pileckiego.

Szkolenie było też okazją do zaprezentowania działalności naszego Bractwa, a przy okazji wzbogaciliśmy bibliotekę Ośrodka Rekolekcyjnego o kilkadziesiąt pozycji książek religijnych w języku polskim, w tym kilka z serii Naczynia Gliniane.

Obie strony: organizatorzy i przedstawiciele Bractwa zgodzili się, że szkolenie takie winno być kontynuowane w następnych latach.

Komentarze do czytań - XXII tydzień zwykły | od 01 do 07 września 2019 r. - s. Joanna Ewa Koszałka FMA
Komentarze do czytań XXIII tydzień zwykły | od 8 do 14 września 2019 r. - kl. Mateusz Mickiewicz