Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis historii Abrahama i Abimeleka – Rdz 20.

Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

 

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Sodoma i Gomora - Rdz 19
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Narodziny Izaaka i oddalenie Izmaela - Rdz 21