Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza
Teoleogiczne implikacje interetekstualnej analizy biblijnej

Przedłożona do recenzji książka podejmuje nową w polskiej biblistyce problematykę badawczą. Jest to powód do satysfakcji dla recenzenta. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter bardziej ogólny, a trzy pozostałe są rozdziałami analizującymi poszczególne problemy teologiczne. Autor   w sposób przekonujący i metodologicznie poprawny wykazuje, że Księga Malachiasza ma charakter deuteronomistyczny. Wprawdzie … Zobacz cały tekst >>