Komentarze do czytań – IV TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 29 stycznia do 4 lutego 2023r. – s. Anna Juźwiak AP

IV Niedziela Zwykła, 29.01.2023 r. Pierwsze czytanie: So 2,3;3,12-13 Łatwiej jest szukać Pana człowiekowi pokornemu, który wie, że wszystko zawdzięcza Bogu i wszystkiego się od Niego spodziewa. Słowo proroka Sofoniasza zachęca nas dzisiaj do postawy nieustannego poszukiwania. Raz znaleziona odpowiedź dodaje otuchy, by się nie zniechęcać w dalszym byciu uważnym. Szukanie jest pewnym wysiłkiem, napięciem, ma coś z przygody. Pozwala nam na dokładniejsze patrzenie na rzeczywistość, na doskonalenie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 29 stycznia do 4 lutego 2023 r. – ks. dr Adam Dynak

IV Niedziela Zwykła, 29.01.2023 r. Mt 5, 1-12a Już pierwsi chrześcijanie zachwycali się nauką Jezusowego Kazania na Górze i od razu zwrócili szczególną uwagę na błogosławieństwa ewangeliczne, stanowiące początek tegoż kazania. Metaforycznie nazywano je „Dekalogiem Nowego Testamentu” albo „Magna carta chrześcijaństwa”, choć nie są to jedyne określenia, którymi starano się wyrazić niezwykłość błogosławieństw. Niestety, nauka Jezusa wyrażona w błogosławieństwach, tyleż samo zachwycała, co stwarzała trudne do rozwiązania problemy. Oryginalność … Zobacz cały tekst >>

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO
Wykłady biblijne w Kościele Środowisk Twórczych

Aktualny grafik spotkań w ramach Laboratorium Słowa Bożego. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19.30 do Kościoła Środowisk Twórczych pry ul. Senatorskiej 18B. Czwórka Biblistów, cztery serie wykładowe: ks. dr Piotr Klimek – „Cierpienie i zło w Biblii” dr Mateusz Krawczyk – „Corpus Paulinum cd.: Paweł – Żyd, Grek, Chrześcijanin” o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW – „Ewangelia Janowa” dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW – „Ewangelie synoptyczne: … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 22 do 28 stycznia 2023r. – kl. Paweł Klefas (V rok WMSD)

III Niedziela Zwykła, 22.01.2023 r. Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3 Część dzisiejszego fragmentu z Księgi Izajasza czyta się podczas Pasterki w Święta Bożego Narodzenia. Ciekawe jest to, że od świąt minęło już kilka tygodni i odczytujemy ten fragment w innym kontekście. Pierwszy werset czytania prowadzi nas do czasów inwazji asyryjskiej na Galileę. Wtedy też doszło do deportacji ludności z tamtych terenów i wymieszenia jej z poganami. Ma to znaczenie w kontekście … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 22 do 28 stycznia 2023 r. – dr Katarzyna Kozera

III Niedziela Zwykła, 22.01.2023r.  Mt 4, 12-23 Tym, na czym bazuje dzisiejsza Ewangelia jest motyw światła oraz zachęta do pozostawania w świetle. Światłem, które oświeca drogę życia człowieka jest Jezus Chrystus, tylko On. Człowiek natomiast musi wybrać, czy chce z tego światła korzystać, czy woli przejść przez życie po omacku, błądząc, potykając się, opierając się na osądach zaburzonych przez ciemność. Światłem i źródłem światła jest Bóg, człowiek natomiast powinien … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 15 do 21 stycznia 2023r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

II Niedziela Zwykła, 15.01.2023 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 3. 5-6 Jezus jest pokornym Sługą Jahwe i to o Nim mówi tu prorok Izajasz. To On podniósł Izraela będąc jego najlepszym i najdoskonalszym Synem. Jego zapowiadały wszystkie proroctwa, w których wiele razy pojawiała się zapowiedź Mesjasza, który będzie Sługą i Światłością, który nawróci i zgromadzi lud, w którym Imię Boga się rozsławi. Wszyscy przez chrzest jesteśmy włączeni w tę mesjańską misję Jezusa. Możemy więc dziś … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 15 do 21 stycznia 2023 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

II Niedziela Zwykła, 15.01.2023r. J 1, 29-34 Jan stał się tym, na którym spełniło się Pismo, dostrzegając i wskazując w tłumie na Jezusa. Być może Ty nie dostrzegasz Jezusa w swoim życiu, bo ciągle skupiasz się na tym, co Ci Go przesłania, na grzechu. On – Jezus, będąc w tłumie, ciągle wychodzi do Ciebie, znając Cię do szpiku. Pozwól Mu się dotknąć, nie wpadaj w rozpacz, ale zacznij od nowa. „Pokorny człowiek  zaczyna od nowa – ks. Piotr Pawlukiewicz”. Zacznij żyć. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 8 do 14 stycznia 2023r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 08.01.2023 r. – Święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Chrzest Pański jest wprowadzeniem w tajemnicę miłości Trójcy Przenajświętszej, realizowaną w Kościele przez sakramenty święte, mające moc uświecającą i uzdrawiającą. Chrzest dla nas jest zaproszeniem do uczestniczenia w tej przestrzeni miłości i jedności jako przybrane dzieci Boże w Chrystusie. Chrzest włącza nas we wspólnotę Kościoła i zapewnia, że jesteśmy umiłowani w Chrystusie. Usłyszenie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 8 do 14 stycznia 2023 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW

Niedziela Chrztu Pańskiego, 8.01.2023r. Mt 3, 13-17 Zwykle to człowiek stojąc wobec Boga doświadcza potrzeby odpuszczenia, ponieważ to człowiek jest grzeszny, a Bóg jest jedynym, kto może odpuścić grzechy (por. Mk 2,7; Łk 5,21). W rozmowie Jezusa z Janem sytuacja jest inna. To Jezus prosi Jana Chrzciciela: „odpuść” (afes). Jan chce dobrze: pragnie wyrazić swój szacunek dla Tego, którego rozpoznał jako Bożego Posłańca, którego miał … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I TYDZIEŃ PO NARODZENIU PAŃSKIM
od 1 do 7 stycznia 2023r. – dk. Rafał Mińkowski

Niedziela, 01.01.2023 r.- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Pierwsze czytanie: Lb 6,22-27 Formuła kapłańskiego błogosławieństwa, które opisuje dzisiejsze pierwsze czytanie, posiada przepiękną formę poetycką. W tekście hebrajskim pierwsze wezwanie składa się z piętnastu liter, drugie z dwudziestu, a ostatnie z dwudziestu pięciu, pokazując symbolicznie jak łaska Boga rozlewa się niczym rzeka na Jego lud. Obfite błogosławieństwo składa się z trzech wezwań, z których pierwsze zawiera … Zobacz cały tekst >>